Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 

Základné informácie:

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Audicon s.r.o., IČO: 477598955, DIČ: 2024083908, so sídlom Súmračná 7, 821 02 Bratislava, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel B, vložka číslo 98611 (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: telefonický kontakt: 0915 966 646

a e-mail.: infolinkaaudicon@gmail.com.

 

Aké osobné údaje spracovávame?

Spracovávame len údaje, ktoré nám sami poskytnete.

Pokiaľ si u nás napríklad objednáte tovar či služby, potrebujeme od Vás údaje, ktoré sú v objednávkovom procese označené ako povinné:

Meno a priezvisko (aby sme Vás správne oslovili)

 

Adresa (aby sme Vám mohli zaslať Vaše produkty)

Telefónne číslo 

 • aby sme Vám mohli zavolať v priebehu realizovanej zákazky a informovať Vás napríklad o jej skoršom vybavení alebo prípadnej zmene
 • aby sme Vám mohli my alebo kuriérska spoločnosť  zaslať SMS o doručovaní objednaného tovaru 

 

 • E-mailová adresa:
  • aby sme v prípade, že sa nedovoláte, mohli zvoliť písomnú formu komunikácie nad prebiehajúcou zákazkou
  • aby sme Vám mohli zaslať potvrdenie objednávky a slúži ako potvrdenie kúpnej zmluvy
  • aby sme Vám po odovzdaní Vašej objednávky / splnenie zmluvnej povinnosti/ mohli zaslať dotazník spokojnosti s našou službou
  • aby ste mohli dostávať informácie o nových produktoch, službách, zľavových akciách, ktoré súvisia s produktmi, ktoré ste od nás už skôr zakúpili, alebo o zmenách v otváracej dobe, prípadne vyhlásených súťažiach súvisiacich s našimi produktami.

 

Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom:

V týchto prípadoch odovzdávame Vaše osobné údaje tretím subjektom:

 • Doručenie tovaru: Vami zvolený dopravca by nebol schopný doručiť objednaný tovar, ak by sme mu neodovzdali údaje, kam a komu má tovar doručiť. Tieto údaje dopravcovi odovzdáme podľa vyplnenej objednávky. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým Vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom Vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj čiastku, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.
 • Doručenie tovaru, ktorý pre nás uskladňuje zmluvný partner: ak si od nás objednávate tovar, ktorý sa nachádza v sklade nášho zmluvného partnera, musíme na dokončenie objednávky odovzdať Vaše osobné údaje tomuto zmluvnému partnerovi, ktorý objednávku vybaví. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým Vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom Vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj čiastku, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Tento zmluvný partner potom uvedené osobné údaje musí odovzdať dopravcovi, ktorý bude tovar doručovať, pretože inak by Vám dopravca nebol schopný tovar doručiť. Ako zmluvný partner, ktorý pre nás skladuje tovar, tak i dopravca, sú vo vzťahu k osobným údajom, ktoré im odovzdávame, povinní tieto osobné údaje použiť len na účely skladovania / doručenia tovaru a potom ich bezodkladne zmazať.
 • Platobné karty: naša spoločnosť nemá údaje o platobných kartách, ktorými u nás platíte. Údajmi o vašich platobných kartách disponuje iba zabezpečená platobná brána a príslušná banková inštitúcia.

Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch:

Plnenie a uzavretie zmluvy

Veľkú časť osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme mohli uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovarov či služieb, ktoré si u nás chcete zakúpiť. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak Vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme Vám riadne doručili zakúpený tovar. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým fakturačné a doručovacie údaje.

 

Oprávnené záujmy

Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme Vám poskytli relevantný obsah, teda obsah, ktorý je pre Vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky a cookies.

Z rovnakého právneho dôvodu Vám ako našim zákazníkom môžeme zasielať e-mailové a SMS správy. 

 

Ako dlho osobné údaje spracovávame?

V prvom rade budeme Vaše údaje spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.

V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorým bol udelený súhlas, budú Vaše osobné spracovávané po dobu 7 rokov alebo do odvolania takého súhlasu.

Odvolať súhlas môžete tak, že zavoláte na naše telefónne číslo 0915 966 646.

Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

Zabezpečenie osobných údajov:

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu Vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia.

Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie.

 

Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov:

Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

 

Cookies:

Automaticky spracovávame aj cookies. Ide vlastne o malý textový súbor, ktorý vznikne navštívením každej webovej stránky. Využíva sa ako štandardný nástroj na ukladanie informácií o tom, ako sú naše stránky využívané.

Technické cookies: k tomu, aby náš internetový obchod fungoval správne používame technické cookies. Bez nich by náš internetový obchod nemohol vôbec fungovať.

Funkčné cookies: aby ste si nemuseli neustále nastavovať svoje preferencie (napr. nastavenie jazyka, v ktorom sa Vám náš internetový obchod zobrazí), pomáhajú vám funkčné cookies. Používanie týchto cookies nie je nevyhnutné, ale výrazne vám spríjemní a uľahčí návštevu nášho internetového obchodu.

Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhajú vylepšiť náš internetový obchod, z čoho vo výsledku ťažíte opäť Vy. Analytické cookies na našom webe sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii už nejde o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu používateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme len s cookies v anonymizovanej podobe. Preto nedokážeme z cookies zistiť, ako sa konkrétny užívateľ na našom webe správal (aké stránky navštívil, aký tovar si prezeral a pod).

Ako môžete ovplyvniť priamo Vy, ktoré z Vašich cookies budeme spracovávať:

 

Stačí používať niektorý z bežných internetových prehliadačov (napr. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) so zapnutou funkciou anonymného prehliadania, ktorá zabráni ukladaniu údajov o navštívených weboch, popr. si v prehliadači môžete ukladanie cookies úplne zakázať. Ak však zakážete aj spracovávanie technických a funkčných cookies, znemožníte tým fungovanie niektorým funkciám, ktoré Vám pomáhajú.

 

Aké máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov:

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu osobných údajov, právo na prístup k Vašim osobným údajom , právo požadovať prenesenie Vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s Vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý“).

Podanie sťažnosti:

 

Taktiež máte tiež právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov. Budeme však radi, ak by ste riešili námietky najprv s nami. Vždy nás môžete ľahko kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného telefónneho čísla 0915 966 646.

 

Aké zásady pri spracovaní osobných údajov dodržujeme?

 • osobné údaje sú u nás vždy spracovávané v súlade so zákonom

Bez existencie aspoň jedného zákonného právneho titulu osobné údaje nespracovávame. Spracovanie osobných údajov u nás prebieha úplne transparentne a korektne. 

Osobné údaje od klientov vyžadujeme len na legitímne účely, v primeranej miere a nevyhnutnom rozsahu

 • Vaše osobné údaje ukladáme a spracovávame iba po dobu nevyhnutne potrebnú v ohľadu na účel ich spracovania
 • spracovanie osobných údajov podlieha pravidlám zabezpečujúcim ich integritu, celistvosť a dôvernosť.
 • osobné údaje chránime pred neoprávneným nakladaním, spracovaním, zneužitím, poškodením, zničením alebo stratou.

 

Tieto podmienky ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 1. 5. 2020.